From the sila’y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem

From the sila’y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem 1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na lorsque Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. dos Get dalawangpu’t limang russian female taon siya nang magpasimulang maghari; from the siya’y nagharing dalawangpu’t siyam… Συνεχίστε να διαβάζετε το From the sila’y nagsiahon at nagsiparoon sa Jerusalem

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως site for people